Biriz Flexible’da Sürdürülebilirlik

Daha İyi Bir Gelecek
İçin Hazırız

Biriz Flexible’da sürdürülebilirlik, bizim için bir yaşam tarzı. Gıda ve gıda dışı ürün ambalajlarının önde gelen üreticilerinden biri olarak, çevreye, topluma ve ekonomiye duyarlıyız.

Çevresel

Enerji Verimliliği: Karbon ayak izimizi azaltmak ve işimizi daha verimli yapmak için enerji dostu teknoloji ve süreçlere yatırım yapıyoruz.

Atık Yönetimi: Üretim tesisimizde, atığı azaltmak ve geri dönüşümü artırmak için etkili bir atık yönetim planımız var.

Su Koruma: Su tasarrufu yaparak ve suyu sorumlu bir şekilde kullanarak, yerel su kaynaklarını koruyor ve su tüketimimizi düşürüyoruz.

Karbon Ayak İzi Azaltma: Lojistiği iyileştirerek, enerjiyi artırarak ve sürdürülebilir malzemeler kullanarak, değer zincirimizin her aşamasında emisyonları azaltıyoruz.

Sosyal

Çalışan Refahı: Çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve mutluluğu bizim için önemli, onlara güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

Toplumla İletişim: Yerel girişim ve gruplarla iş birliği yaparak, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor ve gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

Tedarik Zinciri Sorumluluğu: Tedarikçilerimizi etik ve sürdürülebilirlik standartlarına uymaya davet ediyoruz.

Ekonomik

Mali Performans: Sürdürülebilir büyüme fırsatlarını yakalarken, yenilik, araştırma ve pazar genişlemesine yatırım yaparak mali gücümüzü koruyoruz.

İnovasyon ve Araştırma: Yenilik, sürdürülebilirlik vizyonumuzun merkezinde. Çevre dostu ambalaj malzemeleri, sürdürülebilir ambalaj çözümleri ve üretim süreçlerimizi geliştirmek için Ar-Ge’ye yatırım yapıyoruz.

Pazar Genişlemesi: Ambalaj endüstrisinde lider firmalardan birisi olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize uygun olarak pazar payımızı artırıyoruz.

Yönetimsel ve Etik

Uyumluluk ve Şeffaflık: Şirketimiz, uyum, şeffaflık ve kurumsal yönetim alanlarında en yüksek standartlara sahip.

Etik ve Bütünlük: Etik, Biriz Flexible’ın en değerli değeridir. İş ahlakı ilkelerimiz, kararlarımızı yönlendirir ve her zaman en yüksek iş ahlakı standartlarına sadık kalırız.

Risk Yönetimi: Operasyonlarımızın tüm alanlarında riskleri belirliyor, değerlendiriyor ve azaltıyoruz.

Gelecek Bize Ne Getirecek?

Sürdürülebilirlik konusunda her zaman daha iyisini yapmaya kararlıyız. Pozitif değişim yaratmak ve paydaşlarımızla ortak bir değer oluşturmak için sürdürülebilir ürünlerimizde yenilikçi, iş birlikçi ve yatırımcı bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğiz.

Biriz Flexible, sürdürülebilirlik, sorumluluk ve dayanıklılık kültürünü geliştirmeye adanmıştır.
Ortak çabalarımız ve kararlılığımızla, sürdürülebilirlik zorluklarını aşacağımızı, fırsatları yakalayacağımızı ve gelecek nesiller için daha iyi bir dünya inşa edeceğimizi biliyoruz.
Bu yolculukta bize destek veren paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.